Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Nastavení/Parametrizace POS/RM systému
Retail: Nastavení/Parametrizace POS/RM systému
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ593AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Retail: Nastavení/Parametrizace POS/RM systému“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je nastavit a parametrizovat POS/RM systém do takové podoby, že jej po nastavení a připojení poboček budou moci používat všichni předdefinovaní uživatelé, a to v plném rozsahu očekávané funkcionality.
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené se zajištěním a provozem POS ve scénářích (SQ591XRE) a (SQ592XRE).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou :
  • Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému (DQ601AXRE ),
  • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
  • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
  • Podniková personální evidence (DQ250A ),
  • Evidence pracovních míst (DQ251A),
  • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
  • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • RM/POS 4onePOS – nastavení systému ,
  • RM/POS FuturERS – nastavení uživatelských práv ,
  • FuturERS – (centralizovaná) struktura ,
  • 4onePOS – (decentralizovaná) struktura ,
  • FuturERS – detail položky ,
  • 4onePOS – detail položky .
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. Důkladná znalost systému nebo spolupráce s dodavatelem,
 2. Znalost potřebného nastavení systému,
 3. Znalost všech centrál, poboček a skladů,
 4. Znalost plánované hierarchie a zabezpečení/možností oprávnění,
 5. Znalost všech uživatelů a jejich oprávnění.
4. “Retail: Nastavení/Parametrizace POS/RM systému“ - klíčové aktivity
 • Nastavení adres,
 • Nastavení platebních podmínek,
 • Nastavení cen,
 • Nastavení uživatelů a oprávnění.