Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Člen řídící komise projektu
Člen řídící komise projektu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R114
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Člen řídící komise projektu- funkční náplň role

V rámci své činnosti v Řídící komisi projektu se podílí na:

 1. průběžném řízení a směrování projektu podle definovaných cílů a očekávaných efektů,
 2. průběžném zajišťování personálních, finančních a technických zdrojů pro projekt,
 3. v kooperaci se Sponzorem projektu na schvalování klíčových dokumentů projektu, zejména Dokument specifikace projektu (D402A ), Plán projektu (D401A ), Rozpočet projektu (D411A ), Dokumentaci průběhu projektu (D412A ), Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ), Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ), Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ), Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
 4. rozhodování v problémových situacích projektu (překročení harmonogramu, překročení rozpočtu apod.),
 5. kooperaci s Manažerem projektu při řešení především koncepčních problémů,
 6. na komunikaci se všemi zainteresovanými stranami na projektu,
 7. delegování kompetencí a pravomocí v rámci řízení projektu,
 8. na přípravě reportů o stavu a průběhu projektu pro vedení podniku.
2. Požadované znalosti role
 1. znalost podnikových procesů a funkcí,
 2. znalost podnikové kultury,
 3. znalost podnikové a IT strategie,
 4. znalosti principů a metod řízení IT, zejména řízení IT služeb, IT zdrojů a řízení IT ekonomiky,
 5. znalost aktuálně provozovaných aplikací a projektového portfolia,
 6. znalost podnikové infrastruktury a technologií,
 7. principy a metody projektového řízení.