Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Sponzor projektu
Sponzor projektu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R113
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Sponzor projektu - funkční náplň role

Sponzor projektu podporuje a zodpovídá za celý projekt. Je jmenován vlastníky společnosti, nebo jejím nejvyšším vedením. Zajišťuje potřebné zejména finanční a lidské zdroje a prostředky. Je schopen projekt prosadit a postarat se o jeho pozitivní přijetí. Je obvykle členem vrcholového vedení, se silnou pozicí ve společnosti. Zajišťuje zejména tyto činnosti:

 1. je zodpovědný za celý projekt, je obvykle představitelem řídící komise projektu, má hlavní rozhodovací pravomoc,
 2. jmenuje ostatní členy řídící komise, resp. řídícího týmu, včetně manažera projektu,
 3. zodpovídá za to, že projekt je přijatelný z pohledu relace cena / výkon a za naplnění cílů projektu a očekávaných ekonomických i mimoekonomických efektů,
 4. zajišťuje podporu projektu ve společnosti,
 5. získává potřebné zdroje a prostředky,
 6. jako představitel řídící komise schvaluje klíčové dokumenty projektu, zejména Dokument specifikace projektu (D402A ), Plán projektu (D401A ), Rozpočet projektu (D411A ), Dokumentaci průběhu projektu (D412A ), Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ), Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ), Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ), Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
 7. provádí osvětu o přínosech projektu napříč celou firmou,
 8. ospravedlňuje využití zdrojů a prostředků vrcholovému vedení.
2. Požadované znalosti role
 1. znalost podnikové hierarchie a kultury,
 2. schopnost reálně posuzovat specifikované požadavky uživatelů na IT z pohledu podnikových cílů a potřeb,
 3. znalost podnikové infrastruktury a technologií,
 4. znalosti metod projektového řízení a organizace projektů,
 5. znalosti principů IT ekonomiky, nákladů, efektů.