Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Hodnoty cílů OVM ve finančním vyjádření
Hodnoty cílů OVM ve finančním vyjádření
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7103XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Hodnoty cílů OVM ve finančním vyjádření – zahrnují vedle samotného obsahu a hodnoty i předpokládaný časový horizont jeho naplnění.
2. Související metriky
 • Objem příjmů z daní a poplatků,
 • Objem nedaňových příjmů,
 • Úvěrové zatížení,
 • Objem nákladů.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Katalog cílů (DQ004A ),
 • Procesní dokumentace (DQ003A ),
 • Finanční výkazy (DQ051A ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ),
 • Evidence úvěrů (DQ054A).
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Podnikové (OVM) útvary (DIQ003 ),
 • Druhy příjmů OVM,
 • Druhy dotací,
 • Nákladové druhy (DIQ054 ),