Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Power BI – principy, data, aplikace
Power BI – principy, data, aplikace
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ002A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Stanovská, I. (Solitea)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Power BI – principy a aplikace
 • Informace k Power BI jsou také uloženy na následujících stránkách :
  • Power BI – vytvoření a správa relací (AQ002B ),
  • Power BI – uživatelské rozhraní (AQ002C ),
  • Power BI Service (AQ002D ),
  • Power BI - mobilní aplikace, přímé dotazování (AQ002E ).
2. Power BI – principy
 • Power BI (PWBI) je souhrn technologií určených pro podporu jak samoobslužných, tak podnikových řešení Business Intelligence (F455 ) ,
 • Power BI lze využít v různých scénářích, např. data z excelových sešitů nebo na data uložená v lokálních databázích…
2.1. Součásti Power BI
 • Power BI založeno na Windows aplikaci označované jako Power BI Desktop , nebo na on-line softwarové službě ( SaaS – Software as a Service ) označované jako Power BI service , na mobilních aplikací Power BI apps ,
 • Vytvářené řešení v PWBI je realizovatelné prostřednictvím několika základních stavebních bloků :
  • Vizualizace – Visualizations,
  • Datové sady (datasety) – Datasets,
  • Sestavy (reporty) – Reports,
  • Řídící panely (dashboardy) – Dasboards,
  • Dlaždice – Tiles.
2.2. Vizualizace – příklady vizuálů
 • Vizualizace (vizuály) - vizuální reprezentace dat - jednoduché vyjádření jedné hodnoty v podobě jednoho čísla pomocí různých typů grafů – spojnicových, sloupcových, bublinových, prostřednictvím různě složitých map,
 • Skupiny vizuálů – příklad - .
2.3. Datové sady, sestavy, dashboardy, dlaždice
 • Datová sada - skupina dat k vytváření vizuálů, vzniká z datových zdrojů. Filtrování dat zajistí, aby se do datové sady dostala jen data podstatná. Součástí Power BI jsou zabudované datové konektory .
 • Sestavy (reports) - souhrn vizuálů umístěných na jedné či více stránkách (listech sestavy). Prvky sestavy jsou vzájemně provázané, - příklad sestavy s více listy, . Každá stránka - umístěna na jedné záložce / listu a jsou vytvořeny nad jednou datovou sadou.
 • Řídící panely (dashboardy) - seskupení vybraných vizuálů z jedné či více stránek jednoho či více reportů na jednom místě, lze je vytvářet pouze v Power BI service,
 • Dlaždice (tiles) - jeden vizuál umístěný na sestavě či řídícím panelu - na obrázku zarámovaná část - .
3. Postup vytvoření datové sady a aplikace
 • Výběr typu datového zdroje a jeho import do tabulek datové sady Power BI se opakuje postupně pro všechny datové zdroje,
 • Úprava načtených dat do požadované formy,
 • Definování relací mezi tabulkami. Po vytvoření datové sady je pak již možné vytvářet sestavy.
4. Import dat z datových zdrojů a jejich transformace
 • Široká škála datových zdrojů – data lze importovat ze souborů, relačních, nebo multidimenzionálních databází vlastních podnikových, nebo Azure atd.
4.1. Výběr zdroje dat a jeho části pro import do PWBI
 • Načtení dat z datových zdrojů: Home - Get Data - Ze souboru, Z databáze, Azure, Z online služby, Z jiných zdrojů - ,
 • Následně se určuje konkrétní soubor v konkrétním adresáři, nebo se definuje připojení k databázi či on-line zdroji.
 • Zdroj Excel: listy , kde jsou data umístěna - .
4.2. Query editor PWBI
 • Funkce Load - Power BI Query editor - Apply changes – lze data upravovat, formátovat a filtrovat,
 • Query editor – načtení dat z excelového sešitu – 1. část - ,
 • Query editor – načtení dat z excelového sešitu – 2. část - .
4.3. Vznik a obsah faktové tabulky, jejímž zdrojem je databáze MS Access
 • Vznik a obsah faktové tabulky - zdroj MS Access – výběr databáze - ,
 • Zobrazení části obsahu zvolené tabulky - ,
 • Načtená data z databázové tabulky Access do Power BI Desktop, - .
4.4. Možností úprav datových tabulek, v Query editoru
 • Všechny úpravy tabulek lze provádět v Query editoru.
4.5. Pojmenování sloupců a přejmenování sloupce
 • Použití prvního řádku tabulky jako názvů sloupců: Use First Row as Header , - ,
 • Přejmenování sloupce v tabulce: Rename - .
4.6. Úprava datového typu sloupce v tabulce
4.7. Uložení načtených a upravených datových tabulek do Power BI desktop
 • Po provedení úprav - promítnout změny: Close & Apply - .
5. Poznámky, reference:
 • Způsob řešení a využití Power BI je součástí řešení úloh Self Service Business Intelligence (TG450 ),
 • Využití Power BI může být v následujících podnikových analytických úlohách:
  • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B )
  • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
  • Controlling – analýzy (UQ094A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Personální analýzy (UQ254A ), Analýzy majetku (UQ304A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ),
  • Dopravní analýzy (UQ404A ), Řízení energií – analýzy (UQ454A ),
  • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), analýzy výroby OŘV (UQ524AXMN ) a DŘV (UQ534AXMN ),
 • V řízení IT lze Power Pivot využít např. v těchto úlohách:
  • Personální analýzy v IT (U221A ) a Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).