Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Analytické dokumenty pro řešení informační strategie
Analytické dokumenty pro řešení informační strategie
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG020
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Analytické dokumenty strategického řízení IT

Podskupina obsahuje analytické dokumenty strategického řízení IT, tj. informační strategie a další dokumenty obsažené v následujícím přehledu:

 1. Informační strategie (D001A ),
 2. Plán řešení informační strategie (D011A ),
 3. SWOT analýza podniku (D012A ),
 4. SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ),
 5. Analýza stavu informatiky podniku (D021A ),
 6. Analýza IT trhu(D022A ),
 7. Analýza IT obchodních partnerů (D023A ),
 8. Analýza organizace (D024A ),
 9. Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie (D025A ).

Obvykle jsou jednotlivé uvedené dokumenty součástí celé informační strategie, případně představují a využívají se jako specifické dokumenty strategického řízení IT.

2. Využití dokumentů v úlohách
 • Analytické dokumenty pro řešení informační strategie se využívají ve většině úloh domény strategického řízení IT (DO000 ). Jednotlivé dokumenty mají následující uplatnění.
 • Informační strategie je využívaná jako předmět řešení ve všech skupinách úloh strategického řízení IT, např. v úloze Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ), dále ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a na celopodnikové úrovni ve skupině úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
 • Plán řešení informační strategie je výstupem skupiny úloh Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ).
 • SWOT analýza podniku se využívá zejména ve skupinách úloh Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ) a Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku se využívá zejména ve skupině úloh Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ) a je podkladem pro úlohu Koncepce rozvoje řízení IT (U037A ).
 • Analýza stavu informatiky podniku je výstupem úlohy Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ) a podkladem pro úlohu Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
 • Analýza IT trhu je výstupem úloh Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ), a Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu (U028A ) a podkladem pro úlohu Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
 • Analýza IT obchodních partnerů je výstupem úlohy Analýza IT obchodních partnerů (U023A ) a podkladem pro úlohu Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
 • Analýza organizace Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ) a podkladem pro úlohu Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
 • Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie jsou výstupem úloh ve skupině Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ) a podkladem pro úlohu Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu dokumentů a její dokumenty (PDF).