Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Informační strategie
Informační strategie
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D001A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Informační strategie - účel dokumentu

V návaznosti na podnikovou strategii definovat cíle rozvoje podnikové informatiky na období 2-3 let a IT projekty, které povedou k naplnění těchto cílů.

2. Obsah dokumentu

Dokument informační strategie, podobně jako podobné strategické dokumenty, má tyto základní části:

  1. analýza stávajícího stavu podnikové informatiky a jejího okolí, která odpovídá na otázky „Kde jsme?“ a „Jaké jsou silné/slabé stránky a příležitosti/hrozby současného stavu podnikové informatiky?“
  2. definice cílového stavu podnikové informatiky, která odpovídá na otázku „Kam chceme dojít za 2-3 roky?“
  3. specifikace IT projektů, které převedou podnikovou informatiku se stávajícího stavu do cílového a které odpovídají na otázku „Jak se tam dostaneme?“.

Rozsah a úroveň detailu dokumentu závisí na velikosti podniku, na významu IS/ICT pro byznys model podniku a na řadě dalších podmínek (viz úloha „Plán řešení informační strategie“), tzn. že ne všechny části IST zobrazené na schématu musejí být do dané verze IST zahrnuty a detail zpracování zařazených částí se může lišit.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu