Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách
Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ595AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je instalace HW, SW a doplňků na pobočkách do takové podoby, kdy je POS:RM systém na pobočkách plně funkční a splňuje všechny stanovené požadavky.
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené se zajištěním a provozem POS ve scénářích (SQ591XRE ) a (SQ592XRE ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Definice pobočkové hierarchie (DQ604AXRE ),
  • Evidence pokladního HW (DQ605AXRE ),
  • Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému (DQ601AXRE ),
  • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
  • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Evidence pokladního HW, aktualizovaná (DQ605AXRE ),
  • Definice pobočkové hierarchie, aktualizovaná (DQ604AXRE ),
  • Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS (DQ607AXRE),
  • Technická dokumentace sítě (D712A).
3. Obsah úlohy
 • Za předpokladu, že jsou splněny všechny požadavky (více v CSF), lze postup při zavádění HW a SW na jednotlivých pobočkách rozdělit chronologicky následovně :
  • Instalace HW - instalace PC/pokladny, instalace propriet,
  • Instalace SW (POS),
  • Nastavení připojení na centrálu (server).
 • Postup se může obecně lišit dle zvoleného přístupu pro nasazení systému na pobočkách – pro zjednodušení se budou předpokládat dva přístupy a to:
  • Centrála – pobočky spojené pomocí VPN buď dávkovými přenosy, nebo jejich online mutací,
 • Centrála – pobočky v rámci jednoho serveru (jedno zda fyzicky, nebo v cloudu), personál z poboček se do SW pak připojuje například pomocí RDP.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy:
 1. Vybraný a nakoupený HW,
 2. Vybraný přístup pro nasazení systému,
 3. RM/POS SW již nainstalovaný na centrále,
 4. RM/POS SW na centrále již nastavený.
5. Doporučené praktiky:
 1. Zajistit dost místa na pokladně - pokud je např. pult na pobočkách vyráběn na míru, nebo je specifický nějakým jiným způsobem, je vhodné HW vybírat na základě prostorových dispozic daného kusu nábytku,
 2. Instalace na jednotlivých pobočkách je často masová akce , která vyžaduje tým lidí a alespoň dva dny práce – je proto třeba šetřit časem a už dopředu zajistit, že na pobočkách bude v daný datum vše připraveno, je třeba, aby alespoň:
  1. byl připraven pult,
  2. bylo funkční internetové připojení.
6. “Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách“ - klíčové aktivity

6.1. Instalace HW

Instalace HW a příslušenství/doplňků na pobočkách předpokládá, že jeho kompatibilitu s RM/POS SW a mezi sebou samým (např. kompatibilita pokladních tiskáren a PC/OS). Základem pokladního HW je pokladní PC, u něj se předpokládá již nainstalovaný a připravený OS a to ideálně takovým způsobem, který bude nejvíce vyhovovat použití PC jako pokladny (je třeba myslet i na to, že existují i OS produkované přímo pro pokladní PC , aktuálně například Windows 7 POSReady, který je „ořezaný“ jen na to nejnutnější). V případě dotykové obrazovky by měla následovat její kalibrace . Po zapojení a zprovoznění PC by mělo přijít na řadu zapojení a nastavení jednotlivých propriet (seřazeno dle jejich předpokládané potřeby):

 1. Pokladní tiskárna - fyzické zapojení pokladní tiskárny prakticky odpovídá zapojení jakékoli jiné tiskárny – ať už jde o LPT, COM, USB, TCP/IP, Bluetooth…možnosti připojení stále přibývají. Z hlediska nastavení (alespoň v rámci OS Windows) je ale zajímavější prostředník komunikace mezi POS systémem a tiskárnou, tedy ovladač:
  1. Přímo - nejjednodušší, ale zároveň s omezenými možnostmi nastavení funkcionality tiskárny – POS systém posílá informace přímo na COM nebo USB port (nebo jiné rozhraní), na kterém je zařízení připojeno, to ovšem předpokládá, že POS systém počítá s určitým zařízením nebo určitým rozhraním a je pro něj prakticky „napsán“. Pokud ne, výstup bude „chudý“ a velmi, velmi omezený (zarovnání, to, zda má písmo být tučné, nebo ne, jazyková sada…),
  2. Pomocí „standardního“ ovladače - Přístup, který některé systémy podporují a některé ne. Podstatou je instalace ovladače pro tiskárnu v rámci OS, načež je systémem rozpoznána jako systémové zařízení. Představuje tyto výhody a nevýhody - přes tiskový ovladač lze nainstalovat prakticky všechno, lze využít všechny možnosti standardního ovladače pro Windows (vlastnosti tisku, chování řezačky…), instalace přes ovladače Windows neumožňuje propojit mezi sebou jednotlivé POS propriety, nemusí umožňovat nebo zpřístupňovat všechna nastavení pokladní tiskárny nebo navazujících propriet (pokladní zásuvka),
  3. Pomocí OPOS/JavaPOS/uPOS ovladačů (zkráceně OPOS) - OPOS jsou ovladače vyvinuté a směrované přímo pro nasazení POS zařízení v rámci POS PC, jednoduše řečeno, velmi zjednodušují instalaci jednotlivých doplňků na vícero pobočkách (umožňují instalaci tzv. „Presetu“, tedy přednastaveného ovladače pro všechny doplňky, který pak už není třeba nijak „ladit“), otevírají prakticky všechno nastavení nejen pokladních tiskáren a usnadňují vývojářům POS/RM systému propojení POS a pokladních doplňků. Princip OPOS spočívá v nastavení tzv. LDN (Logical Device Name) jednotlivým zařízením, např. „Printer1“ pro první pokladní tiskárnu u PC, POS systém poté očekává, že pod tímto logickým názvem zařízení se bude vyskytovat pokladní tiskárna. Pokladní zařízení mezi sebou lze i propojovat a nastavovat jejich chování (pokladní zásuvka – „Drawer1“ je připojena na „Printer1“, v rámci POS systému je zároveň nastaveno, že při platbě kartou se nemá otevírat pokladní zásuvka, POS systém při platbě odešle informaci o typu platby tiskárně a ta podle toho buď zásuvce pošle, nebo nepošle impulz pro otevření). Je třeba myslet na to, že různí výrobci HW nabízejí OPOS v různé kvalitě a někdy i vůbec,
 2. Kreditní terminál - může fungovat prakticky ve dvou módech:
  1. Nepropojený s POS SW - jestliže není terminál nijak propojený s POS SW, není kromě nastavení samotného terminálu (měl by řešit dodavatel terminálu) třeba nastavovat nic, protože funkce POS SW a terminálu jsou od sebe zcela oddělené,
  2. Propojený s POS SW - kromě obligátního ověření kompatibility je třeba terminál připojit do pokladního PC a nastavit spojení dle instrukcí dodavatele, poté je třeba odpovídajícím způsobem nastavit i POS SW,
 3. Čtečka čárových kódů - zapojení čtečky není nikterak složité. Zařízení emuluje klávesnici, stačí jej tedy zapojit, operační systém by jej pak měl nainstalovat jako zařízení sám. Mimo zapojení je ale často třeba řešit naprogramování čtečky – POS SW je díky vhodně naprogramované čtečce schopen fungovat lépe – rozpoznat zákaznické karty od zboží, dárkové poukazy od sériových čísel objednávek, nebo všeobecně načítat kód správně bez ohledu na to, že je nastavená česká nebo jiná klávesnice (čtečka čárových kódů většinou defaultně emuluje „horní“ číslice na klávesnice, ne numerickou klávesnici jako takovou, lokální rozvržení klávesnice tedy má svůj vliv). Instrukce k programování čtečky by měl dodat dodavatel POS/RM SW, čtečky je pak možné programovat buď přímo načtením programovacích kódů, nebo nahráním upraveného firmware do čtečky,
 4. Zákaznický displej - je prakticky dvou typů:
  1. Jednou a víceřádkový dvoubarevný zákaznický displej - Jednoduchý zákaznický systém pro zobrazování základních informací (uvítání, detaily prodávané položky, celková suma). Připojení přes několik různých rozhraní, prakticky se ale jedná o COM port nebo o jeho emulaci (například pomocí USB). Možností bývá nasměrování přímo z POS SW nebo využití OPOS ovladačů. Často lze (pomocí fyzických přepínačů přímo na displeji) nastavit i vlastnosti zobrazování, kontrast, rychlost přebíhání textu, jazykovou sadu,
  2. Barevný zákaznický displej - jako druhý monitor, je připojen je často pomocí VGA/HDMI rozhraní, nastavení by mělo probíhat víceméně jen na straně POS SW.

Výše uvedené samozřejmě nejsou ty jediné doplňky, které lze v rámci POS HW využít – mezi další patří čtečky magnetických pásků karet (MSR), různé váhy, měřidla…nastavení a připojení přitom většinou bývá podobné, jako u výše zmíněných zařízení.

6.2. Instalace SW
 • Jestliže je RM/POS již nainstalován a nastaven na centrále, je činností navíc nastavení POS SW specifické pro pobočku .
 • To může mimo jiné zahrnovat :
  • Specifické typy plateb,
  • Uživatelé/Personál na pobočce (mělo by být možné nastavit i centrálně!),
  • Nastavení fiskálního zařízení,
  • Nastavení HW doplňků v rámci POS SW (vlastnosti tisku, vlastnosti zobrazení na zákaznickém displeji…),
  • Hlavička/Patička účtenky,
  • Nastavení vlastností přenosu dat, plánované úlohy, generování reportů.