Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách
Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ595AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je instalace HW, SW a doplňků na pobočkách do takové podoby, kdy je POS:RM systém na pobočkách plně funkční a splňuje všechny stanovené požadavky.
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené se zajištěním a provozem POS ve scénářích (SQ591XRE) a (SQ592XRE).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Definice pobočkové hierarchie (DQ604AXRE ),
  • Evidence pokladního HW (DQ605AXRE ),
  • Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému (DQ601AXRE ),
  • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
  • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Evidence pokladního HW, aktualizovaná (DQ605AXRE ),
  • Definice pobočkové hierarchie, aktualizovaná (DQ604AXRE ),
  • Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS (DQ607AXRE),
  • Technická dokumentace sítě (D712A).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy:
 1. Vybraný a nakoupený HW,
 2. Vybraný přístup pro nasazení systému,
 3. RM/POS SW již nainstalovaný na centrále,
 4. RM/POS SW na centrále již nastavený.
4. “Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách“ - klíčové aktivity
 • Instalace HW,
 • Instalace SW.