Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence pokladního HW
Evidence pokladního HW
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ605AXRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-07
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence pokladního HW - účel dokumentu
  • Účelem dokumentu je umožnit evidenci HW dislokovaného v rámci jednotlivých organizačních jednotek.
2. Obsah dokumentu
  • Dokument by měl sloužit pro evidenci jednotlivých položek HW, které jsou nainstalovány v rámci organizačních složek – skladů, poboček, centrálních skladů, nadřízených centrá.
  • Cílem je taková evidence, která umožňuje jednak pravidelnou inventarizaci , ale hlavně kontrolu možnosti záručních nebo pozáručních oprav zařízení.