Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Definice pobočkové hierarchie
Definice pobočkové hierarchie
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ604AXRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-07
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Definice pobočkové hierarchie - účel dokumentu
  • Účelem dokumentu je definovat pobočkovou hierarchii , včetně všech centrál a jim podřízených organizačních složek.
2. Obsah dokumentu
  • Popisovaný dokument, jehož cílem je definovat celou pobočkovou síť včetně případných vztahů podřízenosti a nadřízenosti.
  • Pointou je definovat celou organizační strukturu pobočkové sítě od nejvyšší centrály až po jednotlivá prodejní místa (pokladny), včetně připojených skladů (pokud tyto vystupují jako samostatné organizační jednotky).