Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení lidských zdrojů v orgánu VS
Řízení lidských zdrojů v orgánu VS
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ250XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení lidských zdrojů v orgánu VS“ – přehled

Vymezení úloh řízení lidských zdrojů v orgánu VS je v MBI založeno na standardních obecně definovaných úlohách. Musí však respektovat specifická pravidla VS. Úlohy ve skupině představují 2 hlavní skupiny:

 • Úlohy převážně transakčního charakter u vyvolané událostí typu příchod dokumentu, např. požadavku na personální kapacity,
 • Úlohy mající analytický nebo plánovací charakter spouštěné většinou časovou událostí.
1.1. Úlohy transakční

Skupina úloh Personálního řízení zahrnuje úlohy transakčního charakteru vyvolané obvykle operacemi přijímání a vyřazování pracovníků a zajištění rozvoje jejich kvalifikace. Obvyklý postup je následující:

 • událost: přijímání pracovníka, propuštění pracovníka, požadavky na školení apod.,
 • aktualizace základních údajů personálních databází (UQ251A ),
 • zpracování dílčích personálních dokumentů pracovníka (UQ252A ) – přijímací list apod.
1.2. Úlohy na základě stanovených časových termínů

Druhou součástí Personálního řízení jsou úlohy obvykle realizované na základě stanovených časových termínů (např. ke konci roku, na závěr měsíce apod.), nebo funkce vyvolané požadavkem úloh ostatních oblastí řízení orgánu VS. Do těchto úloh patří:

 • vytváření s tandardních personálních reportů a výkazů (UQ253A ),
 • personální analýzy (UQ254A ),
 • personální plánování , včetně plánování kvalifikačního rozvoje (UQ255A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení lidských zdrojů v orgánu VS“

Účelem skupiny úloh je:

 • dosahovat počtu a profesní a věkové struktury pracovníků podle potřeb orgánu VS,
 • zajistit efektivní, rychlé provádění operací v personálním řízení s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům orgánu VS,
 • realizovat potřebný kvalifikační rozvoj pracovníků vzhledem k aktuálnímu stavu poskytovaných a plánovaných služeb orgánu VS a k jejich očekávanému vývoji,
 • poskytovat vedoucím pracovníkům kvalitní analytické a plánovací podklady pro řešení požadavků na personální kapacity a jejich struktury.
3. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.