Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS
Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ005
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak zajistit vysokou komplexnost a kvalitu plánovacích operací v řízení podniku?
  2. Jak zajistit pro přípravu plánů adekvátní a kvalitní datové zdroje?
  3. Jak realizovat plánovací operace v různém časovém horizontu?
  4. Jak dosáhnout požadovanou granularitu dat v rámci plánovacích operací?
  5. Jak zajistit potřebnou dostupnost plánovacích operací v místě a čase?
  6. Jak umožnit i v rámci plánovacích operací realizovat sofistikované predikce plánovaných hodnot?
  7. Jak zajistit efektivní kooperace a průběh schvalování připravovaných plánů?
  8. Jak připravovat plány ve variantách s jejich adekvátním ohodnocením?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. V komentářích vazeb mezi úlohami a scénářem je obsažena konkretizace vybraných otázek scénáře vzhledem k dané úloze IS, resp. úloze podnikového řízení. V návaznosti na to je řešení scénáře dáno i vazbami k relevantním úlohám řízení IT.