Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Proškolení personálu POS
Retail: Proškolení personálu POS
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ597AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Retail: Proškolení personálu POS“ – cíl, účel
 • Cílem je vyškolit personál v používání RM/POS systému a to jak personál, který bude vykonávat základní prodejní úkony v rámci POS, tak management a backoffice personál pro úkony řídící a správní v rámci RM systému.
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené se zajištěním a provozem POS ve scénářích (SQ591XRE) a (SQ592XRE).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Program školení ve vazbě na POS (DQ606AXRE ),
  • Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému (DQ601AXRE ),
  • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
  • Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS (DQ607AXRE),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Program školení ve vazbě na POS, aktualizovaný (DQ606AXRE ),
  • Definice pobočkové hierarchie, aktualizovaná (DQ604AXRE ),
  • Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS, aktualizovaná (DQ607AXRE),
  • Technická dokumentace sítě (D712A).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. Rozdělení všech zúčastněných osob do předdefinovaných skupin,
 2. Definice vybraných úkonů pro každou skupinu,
 3. Určení zodpovědností za vybrané úkony.
4. “Retail: Proškolení personálu POS“ - klíčové aktivity
 • Školení pokladního personálu - obsah,
 • Školení správního personálu,
 • Školení managementu.