Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Program školení ve vazbě na POS
Program školení ve vazbě na POS
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ606AXRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-07
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Program školení ve vazbě na POS - účel dokumentu
  • Účelem dokumentu je definovat základní program plánovaného školení informačního systému.
2. Obsah dokumentu
  • Dokument by měl sloužit jako vedení pro školícího pracovníka – na jeho základě by se měl na školení připravit, nastudovat vhodné části provozní dokumentace informačního systému a eventuálně si školené součásti či funkcionalitu sám vyzkoušet. Při samotném školení by pak dokument měl fungovat jako jeho osnova.