Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba zajistit kvalitní implementace mobilních aplikací
Je třeba zajistit kvalitní implementace mobilních aplikací
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S491
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak naplánovat a organizovat projekt s ohledem na jeho specifický charakter?
  2. Jak efektivně vybírat z velké nabídky mobilních aplikací?
  3. Jak efektivně vybírat aplikace vzhledem k pracovním rolím?
  4. Jak zajistit efektivní nasazení konceptu BYOD?
  5. Jak zajistit specifické nároky na bezpečnost mobilních aplikací?
  6. Jak realizovat kvalitní kontrolu výsledků projektu, zkontrolovat funkcionalitu a výkonnost vybraných aplikací?
  7. Jak zajistit efektivní a kvalitní průběh implementace?