Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba zajistit kvalitní implementace mobilních aplikací
Je třeba zajistit kvalitní implementace mobilních aplikací
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S491
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-07-07
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak naplánovat a organizovat projekt s ohledem na jeho specifický charakter?
 2. Jak efektivně vybírat z velké nabídky mobilních aplikací?
 3. Jak efektivně vybírat aplikace vzhledem k pracovním rolím ?
 4. Jak zajistit efektivní nasazení konceptu BYOD ?
 5. Jak zajistit specifické nároky na bezpečnost mobilních aplikací?
 6. Jak realizovat kvalitní kontrolu výsledků projektu, zkontrolovat funkcionalitu a výkonnost vybraných aplikací?
 7. Jak zajistit efektivní a kvalitní průběh implementace ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • MA: Zpracování Úvodní studie (U461A ),
 • MA: Analýza stavu a požadavků na MA (U463A ),
 • MA: Návrh technologické platformy MA (U464A ),
 • MA: Definování oblasti bezpečnosti MA (U465A ),
 • MA: Implementace řešení MA (U466A ),
 • MA: Zavedení do provozu a údržba MA (U467A ).