Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se uplatnění reportingu
Řeší se uplatnění reportingu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S458
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V souvislosti s uplatněním reportingu se řeší např. tyto otázky:

 1. Zachycuje reporting vhodné metriky a atributy?
 2. Jaké jsou cíle a očekávané přínosy reportingu?
 3. Budou moci daný reportingový nástroj obsluhovat i nezainteresovaní uživatelé bez předešlé znalosti reportingových nástrojů?
 4. Zohledňuje konkrétní reportingový nástroj legislativní a jiná omezení?
 5. Představuje daný reportingový nástroj konkurenční výhodu?
 6. Disponuje reportingový nástroj dostatečným zabezpečením citlivých dat?
 7. Jsou přínosy reportingu prokazatelné?
 8. Které oblasti má reporting pokrývat?
 9. Jakého charakteru bude konečně řešení?(centralizované/decentralizované),
 10. V jakém potřebném/přípustném časovém horizontu má být řešení implementováno?
 11. Jak velký rozpočet má být alokován na implementaci a údržbu systému?
 12. Bude k implementaci docházet formou cloud technologie, bude outsourcován, nebo bude probíhat formou využití interních zdrojů?