Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se uplatnění reportingu
Řeší se uplatnění reportingu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S458
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-09-29
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Zachycuje reporting vhodné metriky a atributy ?
 2. Jaké jsou cíle a očekávané přínosy reportingu?
 3. Budou moci daný reportingový nástroj obsluhovat i nezainteresovaní uživatelé bez předešlé znalosti reportingových nástrojů?
 4. Zohledňuje konkrétní reportingový nástroj legislativní a jiná omezení ?
 5. Představuje daný reportingový nástroj konkurenční výhodu ?
 6. Disponuje reportingový nástroj dostatečným zabezpečením citlivých dat?
 7. Jsou přínosy reportingu prokazatelné?
 8. Které oblasti má reporting pokrývat?
 9. Jakého charakteru bude konečně řešení? (centralizované/decentralizované) ?
 10. V jakém potřebném/přípustném časovém horizontu má být řešení implementováno?
 11. Jak velký rozpočet má být alokován na implementaci a údržbu systému?
 12. Bude k implementaci docházet formou cloud technologie , bude outsourcován, nebo bude probíhat formou využití interních zdrojů?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Zpracování BI Úvodní studie (U431A ),
 • Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ),
 • Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ),
 • Modelování a návrh řešení BI (U434A ),
 • Implementace řešení BI, (U437A ).