Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Implementují se aplikace SSBI (self service business intelligence)
Implementují se aplikace SSBI (self service business intelligence)
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S452
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V souvislosti s přípravou a implementací self service BI (SSBI) aplikací se řeší převážně následující problémy a otázky:

  1. Existuje již v podniku standardní (komplexní) BI řešení, nebo se připravuje?
  2. Jak provázat případné existující BI řešení s aplikacemi SSBI?
  3. Jaký je aktuální stav a kvalita analytických, plánovacích a reportingových funkcí poskytovaných aktuálně informačním systémem?
  4. Existuje potřeba, zájem a motivace koncových uživatelů na rozvoji a využití SSBI?
  5. Jsou uživatelé připraveni zvládnout nezbytné analytické a technologické principy řešení SSBI aplikací?
  6. Lze předpokládat reálné využití SSBI v podniku a v jakých oblastech?
  7. Jsou k dispozici kvalitní zdrojová data, využitelná pro SSBI aplikace, do jaké míry budou vyžadovat modifikace?
  8. Jaký produkt, resp. produkty v oblasti SSBI bude po ekonomické i funkční stránce pro podnik nejvýhodnější?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je ve skupině úloh Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ). Pro hodnocení uvedených otázek spojených s aplikacemi SSBI je účelné vyhodnotit jejich výhody a omezení v rámci faktoru BI: Self Service BI (F455 ).