Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Implementují se aplikace SSBI (self service business intelligence)
Implementují se aplikace SSBI (self service business intelligence)
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S452
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-07-28
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Existuje již v podniku standardní (komplexní) BI řešení , nebo se připravuje?
 2. Jak provázat případné existující BI řešení s aplikacemi SSBI?
 3. Jaký je aktuální stav a kvalita analytických, plánovacích a reportingových funkcí poskytovaných aktuálně informačním systémem?
 4. Existuje potřeba, zájem a motivace koncových uživatelů na rozvoji a využití SSBI?
 5. Jsou uživatelé připraveni zvládnout nezbytné analytické a technologické principy řešení SSBI aplikací?
 6. Lze předpokládat reálné využití SSBI v podniku a v jakých oblastech?
 7. Jsou k dispozici kvalitní zdrojová data, využitelná pro SSBI aplikace, do jaké míry budou vyžadovat modifikace?
 8. Jaký produkt, resp. produkty v oblasti SSBI bude po ekonomické i funkční stránce pro podnik nejvýhodnější?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Zpracování Úvodní studie pro SSBI (U451A ),
 • Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ),
 • Implementace SSBI aplikací (U453A ),
 • Zavedení do provozu SSBI aplikací (U454A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Pro hodnocení uvedených otázek spojených s aplikacemi SSBI je účelné vyhodnotit jejich výhody a omezení v rámci faktoru BI: Self Service BI (F455 ).