Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Stav zásob náhradních dílů a materiálů
Stav zásob náhradních dílů a materiálů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6807XAS
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kratochvíl, A. KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-06-05
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Související metriky
  • Stav zásob zboží představuje aktuální objem zásob náhradních dílů a materiálů v naturálních i peněžních jednotkách.
  • Počet skladovaných druhů náhradních dílů a materiálů,
  • Úroveň využití skladovacích kapacit v čase = obsazené kapacity / celková kapacita skladů,
  • Běžná zásoba kolísá od úrovně hladiny maximální k hladině minimální, tzn. úrovni před dodávkou.
2. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
  • Přehled zboží ve skladové evidenci (DQ201D), Deník zboží (DQ201E),
  • Výkazy skladu (DQ211A ), Obratová soupiska zásob (DQ211B).
3. Adekvátní dimenze