Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Správa položek a cenové politiky
Retail: Správa položek a cenové politiky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ598AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-20
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Retail: Správa položek a cenové politiky“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je definovat standardní činnosti v rámci správy položek , probíhající po úspěšném zavedení systému a během jeho každodenního využívání – jejich přidávání, úpravu, odstranění a práci s jejich cenou.
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené se zajištěním a provozem POS ve scénářích (SQ591XRE) a (SQ592XRE).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
  • Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému (DQ601AXRE ),
  • Inventurní seznam ve vazbě na POS (DQ608AXRE ),
  • Minimální a cílové stavy skladu (DQ610AXRE ),
  • Nákupní objednávka (DQ611AXRE ),
  • Převodka (DQ612AXRE ),
  • Význam tranzitních skladů ,
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Ceníky zboží a služeb, aktualizované (DQ104A),
  • Inventurní seznam rozdílů ve vazbě na POS (DQ609AXRE ),
  • Doporučené objednávání ,
  • Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS, aktualizovaná (DQ607AXRE).
3. “Retail: Správa položek a cenové politiky“ - klíčové aktivity
 • Vytváření položek,
 • Úprava nebo odstranění položek,
 • Správa cenových akcí.