Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Převodka
Převodka
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ612AXRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-07
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Převodka - účel dokumentu
  • Účelem dokumentu je zaznamenat pohyb zboží mezi jednotlivými provozovnami s polečnosti.
2. Obsah dokumentu
  • Převodka slouží jako záznam pohybu mezi dvěma provozovnami jedné společnosti, např. mezi pobočkami a sklady maloobchodní společnosti či mezi dvěma výrobními závody.
  • Jedná se o specifický druh dodacího listu, který místo toho, aby směřoval ze společnosti ven, k externím odběratelům, řeší veškeré pohyby mezi organizačními jednotkami dané společnosti.
  • Položky by v rámci převodky měly být jasně identifikovatelné, v tomto případě klidně interním identifikátorem, varianty jedné položky by měly být řádně označeny a jejich počet by měl být uveden zvlášť.