Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Implementují se aplikace řízení podnikového obsahu (ECM)
Implementují se aplikace řízení podnikového obsahu (ECM)
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S471
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak naplánovat a organizovat projekt s ohledem na jeho různorodé dílčí aplikace a nástroje?
  2. Jak efektivně vybírat z velké nabídky ECM aplikací ?
  3. Jak efektivně vybírat aplikace vzhledem k pracovním rolím?
  4. Jak zajistit efektivní propojení ECM aplikací na ostatní podnikové aplikace?
  5. Jak připravit potřebné podnikové standardy (např. dokumentů) pro nasazení ECM?
  6. Jak realizovat kvalitní kontrolu výsledků projektu, zkontrolovat funkcionalitu a výkonnost vybraných aplikací?
  7. Jak zajistit přípravu uživatelů vzhledem k velkému dopadu ECM na celou uživatelskou sféru?