Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba zajistit systematické a kvalifikované řízení IT projektu
Je třeba zajistit systematické a kvalifikované řízení IT projektu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S401
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Po schválení aplikačního IT projektu je otázka, jak zajistit jeho naplánování, tak aby vyhovoval aktuálním strategickým potřebám a uživatelským požadavkům?
 2. Jak zajistit systematický průběh řešení projektu, s kvalitní kontrolou jeho výsledků a efektivním využitím disponibilních zdrojů?
 3. Na začátku řešení IT projektu je třeba posoudit aktuální stav podnikových potřeb a uživatelských požadavků a podle toho upřesnit způsob řešení navrhovaného projektu?
 4. Na začátku řešení projektu je nutné definovat celkovou koncepci jeho řešení a připravit podklady pro přípravu nebo upřesnění kontraktu na celé řešení projektu?
 5. V případě řešení projektu dodavatelským způsobem je problém, jak připravit a zahájit spolupráci s vybraným dodavatelem ?
 6. Jak definovat obsah úvodní studie, zda ji bude zpracovávat jeden nebo více dodavatelů?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Zahájení projektu (U401A ),
 • Příprava projektu (U402A ),
 • Operativní řízení a administrace projektu (U403A ),
 • Ukončení a vyhodnocení projektu (U406A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Je nutné realizovat kvalitní kontrolu výsledků projektu, zkontrolovat provedené customizace a funkcionalitu dovývojů,
 • Je třeba zajistit efektivní integraci implementované aplikace s ostatními provozovanými aplikacemi,
 • Je třeba zajistit efektivní integraci implementované části infrastruktury s ostatními částmi infrastruktury