Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba zajistit systematické a kvalifikované řízení IT projektu
Je třeba zajistit systematické a kvalifikované řízení IT projektu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S401
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Po schválení aplikačního IT projektu je otázka, jak zajistit jeho naplánování, tak aby vyhovoval aktuálním strategickým potřebám a uživatelským požadavkům?
  2. Jak zajistit systematický průběh řešení projektu, s kvalitní kontrolou jeho výsledků a efektivním využitím disponibilních zdrojů?
  3. Na začátku řešení IT projektu je třeba posoudit aktuální stav podnikových potřeb a uživatelských požadavků a podle toho upřesnit způsob řešení navrhovaného projektu?
  4. Na začátku řešení projektu je nutné definovat celkovou koncepci jeho řešení a připravit podklady pro přípravu nebo upřesnění kontraktu na celé řešení projektu?
  5. V případě řešení projektu dodavatelským způsobem je problém, jak připravit a zahájit spolupráci s vybraným dodavatelem?
  6. Jak definovat obsah úvodní studie, zda ji bude zpracovávat jeden nebo více dodavatelů?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Je nutné realizovat kvalitní kontrolu výsledků projektu, zkontrolovat provedené customizace a funkcionalitu dovývojů,
  • Je třeba zajistit efektivní integraci implementované aplikace s ostatními provozovanými aplikacemi,
  • Je třeba zajistit efektivní integraci implementované části infrastruktury s ostatními částmi infrastruktury