Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Implementuje se eShop
Implementuje se eShop
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S481
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Jiřinec, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-12-07
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak naplánovat a organizovat projekt implementace eShopu?
 2. Jak analyzovat potřeby podniku a definovat požadavky na funkcionalitu řešení?
 3. Jak analyzovat zákaznické prostředí a aktuální trendy a definovat požadavky na funkcionalitu a design?
 4. Jak efektivně vybrat z nabídky dostupných eShopů?
 5. Jak zajistit efektivní vývoj a testování aplikace a minimalizovat rizika?
 6. Jak zajistit specifické nároky na bezpečnost eShopu?
 7. Jak zajistit migraci existujících dat do eShopu?
 8. Jak připravit eShop do provozu, zpracovat potřebnou dokumentaci a zajistit předání aplikace?
 9. Jak realizovat školení pro uživatele eShopu?
 10. Jak zajistit provoz eShopu, jeho údržbu a budoucí aktualizace?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • eShop: Zpracování úvodní studie (U491A ),
 • eShop: Analýza a návrh (U492A ),
 • eShop: Implementace (U493A ),
 • eShop: Zavedení do provozu, migrace (U494A ).