Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem provizí pro externí partnery
Objem provizí pro externí partnery
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6143XTA
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Majerová, M., KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-06-05
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Celkový objem provizí vynaložených na základě spolupráce s externími partnery cestovní kanceláře.
2. Související metriky
 • Počet přidělených míst na společném zájezdu externím partnerem,
 • Podíl přidělených míst na společném zájezdu externím partnerem,
 • Podíl provizí v % na celkových nákladech cestovní kanceláře,
 • Podíl provizí v % na nákladech na jednotlivé zájezdy,
 • Průměrný objem provizí na jednoho klienta,
 • Vývoj obejmu provizí pro externí partnery.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Databáze partnerů,
 • Databáze zájezdů,
 • Databáze prodejů (DQ641BXTA),
 • Evidence rezervací,
 • Evidence provizí,
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Partneři,
 • Zájezdy,
 • Pobočky cestovní kanceláře,
 • Účtová osnova (DIQ051 ),
 • Měny (DIQ052 )