Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem odpisů
Objem odpisů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0051
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-16
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Odpisy představují částku, o kterou se v důsledku využívání snižuje pořizovací cena majetku.
  • Zůstatková cena majetku je pořizovací cena snížená o odpisy za sledované období.
2. Výpočetní předpisy
  • Odpisová sazba v % = 100 / Doba ekonomické životnosti majetku v létech,
  • Objem ročních odpisů při lineárním odepisování (v každém roce jsou odpisy stejné):
    • Objem ročních odpisů = (Pořizovací cena – Zůstatková cena) / Doba ekonomické živostnosti majetku v létech,
  • Objem ročních odpisů při zrychleném odepisování – v prvních létech užití majetku jsou odpisy vyšší a postupně následně klesají.
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze