Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem tržeb za časovou jednotku
Objem tržeb za časovou jednotku
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1601
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Objem tržeb za časovou jednotku je ovlivněn řadou faktoru, jako je cena zboží, délka času, atraktivnost zboží atd.
2. Související metriky
  • Počet prodaných jednotek zboží za časovou jednotku,
  • Počet obsloužených zákazníků za časovou jednotku,
  • Pracnost, čas vynaložený na realizaci jednotky zboží, či jednotky služeb.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Db Prodej,
  • Db Účetnictví.