Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet zákonů, jejichž změny mají požadavky na úpravu IS
Počet zákonů, jejichž změny mají požadavky na úpravu IS
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I057
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Počet zákonů, jejichž změny vyvolávají požadavky na úpravu IT

2. Související metriky
  1. Počet změn ve funkcionalitě IS vyvolaných změnami legislativy,
  2. Odhad nákladů na úpravy IS, které jsou vyvolány změnami legislativy

3. Zdroje dat pro metriku

Legislativa, Kvalifikovaný odhad