Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Pokrytí uživatelských požadavků v %
Pokrytí uživatelských požadavků v %
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I052
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Pokrytí uživatelských požadavků v % - hrubé odhady manažerů a klíčových uživatelů pokrytí uživatelských požadavků na IT, podíly plně, či částečně pokrytých na celkovém počtu aktuálních požadavků definovaných v katalogu požadavků v procentech.

2. Související metriky
  1. Podíl plně pokrytých požadavků ze všech definovaných požadavků v %,
  2. Podíl částečně pokrytých požadavků ze všech definovaných požadavků v %,
  3. Podíl dosud nepokrytých požadavků informatikou v %,
  4. Podíl plně pokrytých požadavků vázaných na základní procesy v %,
  5. Odhadovaný čistý finanční efekt v budoucnu realizovaných požadavků na informatiku v jednotlivých letech,
  6. Celkové odhadované náklady na realizaci požadavků,
  7. Celkové odhadované přínosy z realizace požadavků.

3. Zdroje dat pro metriku

Strategické dokumenty podniku, nebo kvalifikovaný odhad manažerů.

4. Poznámky, reference

Představuje odhady pokrytí požadavků uživatelů poskytovanými službami informatiky. Rozlišuje se úroveň pokrytí požadavků. Rozlišuje se i význam procesů, k nimž se požadavky vztahují (základní, podpůrné), a to na základě atributů dimenze Procesy.