Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - software
IT - software
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG830
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT - software – účel

Cílem této podskupiny je klasifikovat softwarové prostředky a technologie, vymezit jejich podstatu a charakteristiky jako vstupy pro úlohy řízení IT, především na taktické i operativní úrovni řízení.

2. IT - software– podstata

Informační technologie představují množinu operací charakterizující způsob zachycení informace, její prezentaci, zpracování, ukládání, uchovávání a přenášení a jejich řízení zajišťuje software a různé softwarové technbologie.

3. IT - software – přehled faktorů

V rámci IT podniku se rozlišují tyto kategorie software:

 • Aplikační software (ASW) – jako hlavní součást jednotlivých typ aplikací, jejichž charakteristiky jsou obsaženy ve skupině aplikačních faktorů - Faktory IT aplikací (FG300 ),
 • Základní software (ZSW) - který umožňuje provozovat aplikace IT a zajišťuje pro aplikace IT celou soustavu služeb.
 • Software podporující rozvoj informačního systému, vývoj ASW a zajišťující podporu řízení provozu informačního systému.

Do kategorie základní software patří faktory:

 1. Operační systém (F830),
 2. Podpůrné programy (utility) (F831),
 3. Technologie virtualizace (F832),
 4. Virtualizace serverů (F833 ),
 5. Virtualizace pracovních stanic (VDI) (F834 ),
 6. Virtualizace mobilních zařízení (F835),
 7. Middleware (F836).

Do kategorie software podporující rozvoj informačního systému, vývoj ASW a zajišťující podporu řízení provozu informačního systému patří faktory:

 1. Computer Aided Systems Engineering (CASE) (F837),
 2. Software pro podporu aktivit spojených s řízením provozu podnikového IT (F838).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).