Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Implementují se aplikace ERP
Implementují se aplikace ERP
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S441
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-07-07
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak implementovat ERP, který bude nejlépe odpovídat velikosti a potřebám podniku?
 2. Jak racionálně zajistit organizaci a operativní řízení implementace ERP?
 3. Jsou pracovní týmy připravené efektivně využít dostupné implementační metodiky ?
 4. Jak realizovat kvalitní akceptační a předávací procedury ?
 5. Jak co nejlépe využít nabízenou funkcionalitu ERP a respektovat přitom zvláštnosti podniku?
 6. Jak efektivně zajistit migraci dat z původních software do databází ERP?
 7. Jak efektivně vybrat a využít případná branžová řešení ?
 8. Jak připravit ERP do provozu a zpracovat veškerou potřebnou dokumentaci ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • ERP: Zpracování úvodní studie (U421A ),
 • ERP: Analýza a návrh (U422A ),
 • ERP: Implementace (U423A ),
 • ERP: Zavedení do provozu, migrace (U424A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Pracovní týmy musí efektivně využívat dostupné metodiky a analytické metody,
 • Členové pracovních týmů z uživatelské sféry by měli být připraveni seznámit se a využívat standardní analytické metody,
 • U každého aplikačního projektu musí být definováno akceptační řízení a na základě jeho výsledků definovat postupy, jak aplikaci zavést do provozu.