Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se customizace ERP systému
Řeší se customizace ERP systému
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S442
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-20
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Co nevyhovuje na současném řešení?
 2. Co je nutné v systému změnit , aby byl proces dle představ organizace?
 3. Je úprava v souladu se zájmy podniku?
 4. Jaké je přesné zadání úpravy?
 5. Jaký je současný stav systému a jeho okolí?
 6. Jak by měla daná úprava fungovat ?
 7. Jak by mělo vypadat řešení s ohledem na současný stav úprav?
 8. Jak vyvinout danou úpravu?
 9. Jak zjistit, že daná úprava funguje správně ?
 10. Jakým způsobem nasadit úpravu do provozu, aby byl co nejméně ovlivněn?
 11. Jakým způsobem archivovat informace o dané úpravě?
 12. Jak vyškolit uživatele , aby mohli s danou úpravou pracovat?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • ERP: Zpracování úvodní studie (U421A ),
 • ERP: Analýza a návrh (U422A ),
 • ERP: Implementace (U423A ),
 • ERP: Zavedení do provozu, migrace (U424A ).