Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se customizace ERP systému
Řeší se customizace ERP systému
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S442
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

 1. Co nevyhovuje na současném řešení?
 2. Co je nutné v systému změnit, aby byl proces dle představ organizace?
 3. Je úprava v souladu se zájmy podniku?
 4. Jaké je přesné zadání úpravy?
 5. Jaký je současný stav systému a jeho okolí?
 6. Jak by měla daná úprava fungovat?
 7. Jak by mělo vypadat řešení s ohledem na současný stav úprav?
 8. Jak vyvinout danou úpravu?
 9. Jak zjistit, že daná úprava funguje správně?
 10. Jakým způsobem nasadit úpravu do provozu, aby byl co nejméně ovlivněn?
 11. Jakým způsobem archivovat informace o dané úpravě?
 12. Jak vyškolit uživatele, aby mohli s danou úpravou pracovat?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem.