Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Zdravotnické zařízení bez lůžkové části chce implementovat eHealth
Zdravotnické zařízení bez lůžkové části chce implementovat eHealth
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ901XHE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Vondrová, D. (VŠE-KIT) ; Potančok, M. (VŠE-KIT)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

Rozšířenost eHealth v České republice je na poměrně nízké úrovni. Bohužel řada lékařů, ostatních zdravotnických pracovníků a také pacientů má neustále velmi negativní postoje a předsudky k používání nových technologií (IS/ICT) v oblasti zdravotnictví. Již zmiňovanou nízkou úroveň rozšíření eHealth způsobují dále: nedostatky v definici národní strategie, neúspěch velkých projektů, nedostatečná informovanost zdravotnického personálu a pacientů, mnoho organizací ovlivňující dění v této oblasti a IS/ICT strategie neobsahující adopci eHealth, sourcingové možnosti částí eHealth apod.

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení [EHealth Clinicians User Guide for Medical Practices, 2013] - viz souhrnný slide

2. Doporučení, praktiky

Výsledky provedených výzkumů [KUNSTOVÁ, 2013], [OECD, 2010] a [ILMINEN, 2003] potvrzují, že při správném využití eHealth nebo jeho dílčích prvků lze dosáhnout značného:

  • zvýšení kvality péče o pacienta,
  • úspory práce zdravotnického personálu,
  • finančních úspor a eliminace rizik v průběhu preventivních prohlídek,
  • diagnostických a léčebných procesů.

3. Poznámky, reference

KUNSTOVÁ, R. & POTANČOK, M. 2013. How to Measure Benefits of Non-standard Healthcare Systems. Engineering Economics [online]. roč. 24, č. 2, s. 119–125. ISSN 2029-5839. Dostupné z: doi:10.5755/j01.ee.24.2.2515

OECD. 2010. Improving Health Sector Efficiency – The Role of Information and Communication Technologies. Paříž: OECD. ISBN 9789264084605

ILMINEN, G. R. 2003. Improving healthcare quality measurement. WIRE JOURNAL INTERNATIONAL. roč. 36, č. 12, s. 62–66. ISSN 0277-4275

EHealth Clinicians User Guide for Medical Practices. NATIONAL E-HEALTH TRANSITION AUTHORITY, a Jeff PARKER.National E-Health Transition Authority [online]. 2013 [cit. 2015-08-02]. Dostupné z: