Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Zdravotnické zařízení bez lůžkové části chce implementovat eHealth
Zdravotnické zařízení bez lůžkové části chce implementovat eHealth
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ901XHE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Vondrová, D. (VŠE-KIT) ; Potančok, M. (VŠE-KIT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-07-26
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 • Rozšířenost eHealth v České republice je na poměrně nízké úrovni. Bohužel řada lékařů, ostatních zdravotnických pracovníků a také pacientů má neustále velmi negativní postoje a předsudky k používání nových technologií (IT) v oblasti zdravotnictví.
 • Již zmiňovanou nízkou úroveň rozšíření eHealth způsobují dále:
  • nedostatky v definici národní strategie,
  • neúspěch velkých projektů,
  • nedostatečná informovanost zdravotnického personálu a pacientů,
  • mnoho organizací ovlivňující dění v této oblasti,
  • IT strategie neobsahující adopci eHealth,
  • sourcingové možnosti částí eHealth apod.
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Implementace eHealth: Zpracování úvodní studie (U551AXHE),
 • Implementace eHealth: Analýza a návrh eHealth (U552AXHE),
 • Implementace eHealth: Implementace (U553AXHE),
 • Implementace eHealth: Zavedení do provozu, migrace (U554AXHE).
3. Doporučení, praktiky
 • Výsledky provedených výzkumů [KUNSTOVÁ, 2013], [OECD, 2010] a [ILMINEN, 2003] potvrzují, že při správném využití eHealth nebo jeho dílčích prvků lze dosáhnout značného:
  • zvýšení kvality péče o pacienta,
  • úspory práce zdravotnického personálu,
  • finančních úspor a eliminace rizik v průběhu preventivních prohlídek,
  • diagnostických a léčebných procesů.
4. Poznámky, reference
 • KUNSTOVÁ, R. & POTANČOK, M. 2013. How to Measure Benefits of Non-standard Healthcare Systems. Engineering Economics [online]. roč. 24, č. 2, s. 119–125. ISSN 2029-5839. Dostupné z: doi:10.5755/j01.ee.24.2.2515,
 • OECD. 2010. Improving Health Sector Efficiency – The Role of Information and Communication Technologies. Paříž: OECD. ISBN 9789264084605,
 • ILMINEN, G. R. 2003. Improving healthcare quality measurement. WIRE JOURNAL INTERNATIONAL. roč. 36, č. 12, s. 62–66. ISSN 0277-4275,
 • EHealth Clinicians User Guide for Medical Practices. NATIONAL E-HEALTH TRANSITION AUTHORITY, a Jeff PARKER.National E-Health Transition Authority [online]. 2013 [cit. 2015-08-02]. Dostupné z: