Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty pro řízení OVM - na úrovni samosprávy
Dokumenty pro řízení OVM - na úrovni samosprávy
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DGQ71XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka
  • Souhrnný přehled dokumentů a jejich podskupin je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled podskupin dokumentů ve skupině
  • Strategické dokumenty pro řízení OVM (DSGQ70XGO ),
  • Dokumenty řízení ekonomiky OVM (DSGQ71XGO ),
  • Dokumenty řízení OVM v oblasti poskytovaných služeb (DSGQ72XGO ),
  • Dokumenty řízení majetku a nákupu v OVM (DSGQ73XGO ),
  • Dokumenty lidských zdrojů OVM a komunikace (DSGQ74XGO )