Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : PowerPivot
PowerPivot
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ001A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-11-12
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Obsahové vymezení Power Pivot
 • Power Pivot představuje doplňující komponentu pro Excel 2010, 2013, 2016 a je dostupný ve verzích Microsoft Office Professional Plus a Office 365 Professional Plus,
 • Účelem této stránky je vymezit hlavní principy produktu Power Pivot, postupy, způsob jeho využití a použitelné zdroje dat.
2. Hlavní principy Power Pivot
 • Power Pivot není pouhým rozšířením nebo nahrazením technologie PivotTable v Excelu využívající pro analýzy dat kontingenční tabulky,
 • Cílem Power Pivot je vytvořit komplexní datové struktury na základě provázaných datových tabulek a na nich realizovat analýzy, resp. analytické a plánovací aplikace, tj. jednodušší, než ve standardních BI systémech, ale podstatně komplexnější, než v případě původní technologie PivotTable.
 • Je to technologie, která je určena pro podporu self service BI, SSBI (F455 ),
 • Poskytuje organizaci tabulek pro nástroje PivotTable relačním způsobem , tj. s definovanými a realizovanými vazbami mezi tabulkami na základě primárních a cizích klíčů,
 • Obsahuje sloupcově orientovanou databázi umožňující podstatně efektivnější komprimaci dat a může tak pracovat s velkými objemy dat,
 • Součástí je výkonný jazyk DAX (Data Analysis Expressions) pro relačně vyjádřená data, který nabízí podstatně výkonnější výrazy ve srovnání s Excelem (AQ003A),
 • Integruje data z různých datových zdrojů – data z databází, Excelu, textů, ze zdrojů Internetu atd.,
 • Vykonávání dotazů probíhá v paměti nad celou databází a je postaveno na konceptu in-memory analysis .
3. Užití Power Pivot v úlohách:
 • Využití Power Pivot může být ve všech oblastech řízení a jejich reportingových, analytických i plánovacích úlohách - jejich přehledy jsou v doméně "Podnikové řízení a analytika" (DO00 ), v paragrafu 4.1, resp. v doméně "Řízení v maloobchodě, retail" (DO005 ), rovněž v paragrafu 4.1.
4. Příloha
 • Jednotlivé možnosti a funkce Power Pivot jsou v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
 • Obsah připojeného dokumentu :
  • Obsahové vymezení Power Pivot (principy, využití, aktivace),
  • Vytvoření databáze a aplikace v Power Pivot,
  • Vytvoření kontingenční tabulky / grafu nad databází Power Pivot,
  • Definování relací mezi tabulkami Power Pivot,
  • Typy zdrojů dat pro import do Power Pivot,
  • Aktualizace dat,
  • Specifické funkce Power Pivot,
  • Příprava dat pro Power Pivot,
  • Vytvoření dotazů, načtení a úpravy dat ,
  • Připojování dotazů, *
 • Vytvoření dimenzionální tabulky.