Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zajištění flexibility IT služeb
Zajištění flexibility IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U153A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zajištění flexibility IT služeb“ – cíl, účel

Cílem úlohy je dosáhnout požadované flexibility služeb vzhledem ke změnám funkcionality, dostupnosti služeb a v organizaci.

2. Obsah úlohy

Řízení flexibility IT služeb znamená dosažení potřebné pružnosti informatiky, tj. v oblasti její organizace a v realizaci požadavků interních uživatelů i externích zákazníků na obsah, dostupnost a další parametry služeb informatiky.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Na vstupu úlohy jsou Katalog požadavků na IT (D042A ) a Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ) a na výstupu jsou aktualizované Katalog IT služeb (D111A ) a Aplikační architektura (D053A ).

4. “Zajištění flexibility IT služeb“ - klíčové aktivity

4.1. Specifikace požadavků na flexibilitu IT služeb

Určení požadavků na flexibilitu jednotlivých aplikací, na možnosti jejich parametrizace, uživatelského nastavení, na flexibilitu organizace a pracovních postupů a na celkový charakter řízení podniku a informatiky

4.2. Analýza aktuálních problémů flexibility

Analýza aktuálních problémů aplikací a organizace vzhledem k požadované úrovni flexibility.

4.3. Návrhy na řešení požadované flexibility IT služeb

Požadavky na procesní reengineering vzhledem k flexibilitě s dopady do organizace.