Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb
Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U152A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb“ – cíl, účel

Cílem úlohy je zajistit potřebný výkon informačního systému a odpovídající kapacity technologické infrastruktury.

2. Obsah úlohy

Úloha zahrnuje průběžné sledování a zajišťování potřebného výkonu IT jako celku a technologické infrastruktury, zejména s ohledem na špičková zatížení a případné výkyvy v nárocích na její provoz. Obsah úlohy představují tyto aktivity:

  1. specifikace požadavků na výkon systému, zejména při špičkových zatíženích,
  2. analýza výkyvů v zatížení systému,
  3. analýza výkyvů v zatížení systému na úrovni infrastruktury, na úrovni aplikací, na úrovni organizace provozu,
  4. řešení nedostatku současných kapacit.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Na vstupu úlohy tak jsou SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ), Report o průběhu plnění SLA (D114A ) a Provozní dokumentace (D711A ). Na výstupu úlohy je Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ) a Technologická architektura (D054A ).

4. “Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb“ - klíčové aktivity

4.1. Specifikace požadavků na výkon systému

Zejména při špičkových zatíženích

4.2. Analýza výkyvů v zatížení systému

4.3. Analýza výkyvů v zatížení systému

Na úrovni infrastruktury, na úrovni aplikací, na úrovni organizace provozu

4.4. Řešení nedostatku současných kapacit