Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VS: Analýza produktů a služeb ve veřejné správě
VS: Analýza produktů a služeb ve veřejné správě
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ652AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS: Analýza produktů a služeb ve veřejné správě“ – cíl, účel

Cílem úlohy je v návaznosti na hodnocení IT trendů (U021A ) analyzovat aktuální nabídku IT trhu, tj. IT služeb a IT produktů v oblasti veřejné správy.

2. Obsah úlohy

Úloha zahrnující analýzu produktů a služeb ve veřejné správě ukáže, o jaké produkty a externí služby lze opřít rozvoj IT v orgánech veřejné správy, případně i v komerční sféře. Vyplyne z ní:

  1. které služby, v jaké kvalitě jsou dostupné na IT trhu,
  2. které požadavky na novou funkcionalitu IS jsou řešitelné pomocí SaaS, resp. TASW a které bude třeba řešit pomocí IASW,
  3. který typový software (TASW) odpovídá svojí funkcionalitou nejlépe požadavkům orgánu VS,
  4. zda pro provoz spravovaných aplikací je či není výhodné využít služby typu IaaS a PaaS,
  5. které z dostupných externích informačních zdrojů (např. dostupných externích databází, externích webových služeb apod.) bude účelné využívat.