Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na změny IT projektů
Náklady na změny IT projektů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I534
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Tis. Kč, %
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Náklady na změny IT projektů slouží pro sledování výše nákladů na jednotlivé změny, které během průběhu projektů nastanou tak, aby bylo možné určit, co a v jaké výši způsobilo změnu původního rozpočtu.

2. Související metriky
  1. Poměr požadavků zvyšující náklady proti požadavkům snižující náklady v % podle projektů a dodavatelů,
  2. Podíl objemu nákladů na změnu dle typu změny projektu na celkových nákladech na změnu v %, podle projektů a dodavatelů.

3. Zdroje dat pro metriku

Dokumentace IT ekonomiky, Projektová dokumentace