Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počty pracovníků
Počty pracovníků
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sikorová, M. (KIT, VŠE)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Pracovník
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Počty pracovníků - fyzické počty pracovníků podniku, tj. nepřepočítané podle úvazků.

2. Související metriky
  1. Počet pracovníků rozlišených podle dimenze profesí,
  2. Počet dlouhodobě neobsazených pracovních míst v podniku,
  3. Průměrné platy jednotlivých profesí a jejich možné srovnání s průměry v dané zemi,
  4. Fluktuace jednotlivých profesí vyjádřená počtem odchodů pracovníků za dané období, např. 1 měsíc

3. Zdroje dat pro metriku

Db Personální zdroje

Anketa: Problémy spojené s využitím metriky v běžné praxi

Anketa: Problémy presentované respondenty spojené s využíváním metriky v podnikové praxi. Počet respondentů: 0. Poslední aktualizace: _