Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT - technické prostředky (hardware)
IT - technické prostředky (hardware)
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG810
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT - technické prostředky (hardware)

Technické prostředky (hardware) tvoří široká škála různých zařízení patřící do výše uvedených kategorií, tj. počítače a přídavná zařízení (periferie), komunikační zařízení, zařízení spotřební elektroniky a díly a součástky ICT jinde neuvedené. Cílem podskupiny je uvést podstatné charakteristiky jednotlivých kategorií technických prostředků jako podklad pro jejich řízení a plánování v celém systému IT podniku.

2. IT - technické prostředky (hardware) – podstata

Z široké škály prostředků je v této podskupině faktorů aktuálně zahrnuta jen charakteristika počítačů. Počítač je strojem, jehož strukturu popsal matematik John von Neumann (von Neumann, 1945) s tím, že struktura je nezávislá na zpracovávaných problémech. Pro řešení problému se musí zvenčí zavést a do paměti počítače uložit návod na zpracování problému (program). Von Neumannem popsaný technický systém se v podstatě ve zdokonalené podobě používá dodnes. Samozřejmě v důsledku rozvoje technologie výroby elektronických částí došlo k miniaturizaci a integraci některých původně samostatných částí a také se rozrostl počet různých přídavných zařízení, propojení na spotřební elektroniku a zajištění komunikace v sítích.

3. Přehled faktorů technických prostředků

Klasifikovat počítače není v současné situaci snadné. Dále budeme uvažovat jako klasifikační hledisko způsob využití počítače a podle tohoto hlediska jsou dále uvedeny tyto faktory:

  1. Osobní počítače (F810),
  2. Služební počítače (F811),
  3. Zařízení, kde počítač či integrované elektronické obvody zajišťují specifickou funkci zařízení (F812).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).