Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení nákupu v orgánu VS
Řízení nákupu v orgánu VS
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ150XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení nákupu v orgánu VS“, přehled

Vymezení úloh řízení nákupu v orgánu VS je v MBI založeno na standardních obecně definovaných úlohách. Musí však respektovat specifická pravidla VS, jako např. přípravu a realizaci veřejných zakázek (TGQ600XGO ) a (TGQ610XGO ). Úlohy ve skupině představují 2 hlavní skupiny:

 • Úlohy převážně transakčního charakteru vyvolané událostí typu příchod dokumentu, např. požadavku na nákup,
 • Úlohy mající analytický nebo plánovací charakter spouštěné většinou časovou událostí.
1.1. Úlohy transakční – řízení nákupu

Skupina úloh Řízení nákupu zahrnuje úlohy transakčního charakteru vyvolané obvykle požadavkem některého z útvarů orgánu VS, příchodem nabídky dodavatele apod. Obvyklý postup je následující:

 • událost: Vstup, požadavek z útvarů orgánu VS, nová nabídka dodavatele,
 • zpracování poptávky na nové dodavatele,
 • pokud jde o nového dodavatele, nové zboží nebo materiál apod. – aktualizace základních údajů databází nákupů (UQ151A ),
 • zařazení a vyhodnocení požadavku , nebo nabídky – ekonomické (UQ054B ), vzhledem k zásobám (UQ201A ) - vyjádření útvaru,
 • pokud je požadavek akceptovaný – vytvoření nákupní zakázky (UQ152A ),
 • zpracování obchodních dokumentů nákupu – přijatý dodací list, přijatá faktura, zápis o reklamaci atd. (UQ152A ),
 • promítnutí nákupní zakázky do účetnictví (UQ051A ).
1.2. Úlohy na základě stanovených časových termínů

Do skupiny patří i úlohy obvykle realizované na základě stanovených časových termínů (např. na začátku týdne, na závěr měsíce apod.), nebo funkce vyvolané požadavkem úlohy nákupních transakcí. Do těchto úloh patří:

 • vytváření standardních reportů nákupu (UQ153A ),
 • analýzy nákupů podle různých hledisek (zboží, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje (UQ154A ),
 • plánování nákupů zboží a služeb a zjišťování budoucí předpokládané jejich potřeby (UQ155A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení nákupu v orgánu VS“

Účelem skupiny úloh je:

 • dosahovat požadované ekonomické výhodnosti realizovaných nákupů, při požadované kvalitě, objemu a sortimentu nakupovaných zboží a služeb,
 • zajistit efektivní, rychlé provádění nákupních operací s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům pracovníků orgánu VS a možnostem dodavatelů,
 • poskytovat pracovníkům nákupu kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o celkové orientaci nákupů v orgánu VS i o realizaci jednotlivých nákupních operací
3. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.