Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Ukončení / deaktivace IT služby
Ukončení / deaktivace IT služby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U107A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Ukončení / deaktivace IT služby“ – cíl, účel

Cílem úlohy je ukončit a neaktivní službu a dokumentovat její ukončení.

2. Obsah úlohy

V případě ukončení, resp. deaktivace služby se posoudí aktuální nastavení SLA a podmínky, které jsou v ní nastaveny vzhledem k jejím poskytovatelům.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Aktualizuje se Katalog IT služeb (D111A ).

4. “Ukončení / deaktivace IT služby“ - klíčové aktivity

4.1. Vyhodnocení aktuálního stavu služby a odpovídající SLA

4.2. Formulace a dokumentace důvodů pro ukončení služby

Např. nedostatečné využití, neekonomické využití, příliš vysoké náklady

4.3. Aktualizace katalogu služeb

4.4. Archivace SLA