Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře ve strategickém řízení IT
Scénáře ve strategickém řízení IT
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Přehled scénářů strategického řízení podniku a IT

Do scénářů strategického řízení podniku a IT patří zejména tyto situace:

 1. Existují problémy výkonnosti IT, je nutné zvýšit exaktnost řízení (S001 ),
 2. Existují problémy v komunikaci IT s byznysem (S002 ),
 3. Představitelé IT nejsou schopni prosadit inovace vůči byznysu (S003 ),
 4. CIO se připravuje na poradu vedení podniku (S004 ),
 5. V podniku se musí dál rozvíjet leadership v informatice (S005 ),
 6. Je třeba zkvalitnit spolupráci CIO a CMO (S006),
 7. Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT (S031 ),
 8. IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
 9. Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
 10. Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity (S034 ),
 11. Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu (S035 ),
 12. Je třeba sledovat, zda je podniková informatika ve shodě s legislativou (S036 ),
 13. Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou (S037 ),
 14. Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní (S038 ),
 15. Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní (S039 ),
 16. Je třeba splňovat nová regulatorní opatření související s IT (S040 ).

2. Řešení scénářů v úlohách a skupinách úloh

Scénáře strategického řízení IT se řeší větší či menší měrou ve všech skupinách úloh domény Strategické řízení IT (DO000 ) na celopodnikové úrovni ve skupině úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ). Řešení dílčích vybraných scénářů ve skupinách úloh je obsaženo v dalších bodech:

 • Scénář „Existují problémy výkonnosti IT, je nutné zvýšit exaktnost řízení“ je řešen zejména v úloze IT Governance (U051A ) a dále ve skupinách úloh IT jako součást byznysu (TG001 ), Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Scénář „Existují problémy v komunikaci IT s byznysem“ je řešen zejména v úloze Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ) a v celé skupině úloh IT jako součást byznysu (TG001 ).
 • Scénář „Představitelé IT nejsou schopni prosadit inovace vůči byznysu“ je řešen zejména v úlohách Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ), Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ), IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ) a Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ).
 • ScénářCIO se připravuje na poradu vedení podniku“ je řešen zejména v úlohách Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku (U001A ), Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ) a Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ).
 • Scénář „V podniku se musí dál rozvíjet leadership v informatice“ je řešen zejména v úloze Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ).
 • Scénář „Je třeba zkvalitnit spolupráci CIO a CMO“ je řešen zejména v úloze Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ).
 • Scénář „Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT“ je řešen zejména v úlohách Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ) a Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ).
 • Scénář „IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku“ se řeší zejména v úlohách Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ) a IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ).
 • Scénář „Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu“ je řešen zejména v úloze Analýza konkurence z pohledu IT (U022A ).
 • Scénář „Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity“ je řešen zejména v úloze Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ).
 • Scénář „Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu“ je řešen ve skupinách úloh Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) a Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Scénář „Je třeba sledovat, zda je podniková informatika ve shodě s legislativou“ je řešen v úloze Analýza požadavků legislativy na IT (U024A )a následně ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jednotlivých typů projektů, zejména ERP (TG420 ).
 • Scénář „Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou“ je řešen zejména v úlohách Návrh sourcingu IT (U035A ), Ekonomická analýza sourcingu (U305A ) a ve skupinách úloh Governance a strategie cloud computingu (TG006 ), Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Scénář „Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní“ je řešen zejména v úloze Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ) a v celé skupině úloh IT jako součást byznysu (TG001 ).
 • Scénář „Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní“ je řešen zejména v úloze Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ) a ve skupinách úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jednotlivých typů projektů, zejména ERP (TG420 ).
 • Scénář „Je třeba splňovat nová regulatorní opatření související s IT“ je řešen zejména v úloze Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ) a ve skupinách úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jednotlivých typů projektů, zejména ERP (TG420 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu scénářů a její scénáře (PDF)