Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT pro automatickou identifikaci objektů
IT pro automatickou identifikaci objektů
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG890
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. IT pro automatickou identifikaci objektů - účel

Cílem podskupiny je definovat a analyzovat vlastnosti identifikačních technologií jako základ pro efektivní řízení a plánování zejména řízení skladů, výrobních provozů a dalších oblastí, pro které jsou tyto technologie významné.

2. IT pro automatickou identifikaci objektů – podstata

Podskupina představuje strojové zjištění informací o objektu např. ve skladu, jeho příslušnosti a poloze s tendencí neustálého zvyšování produktivity a efektivity manipulace s objekty.

3. IT pro automatickou identifikaci objektů – přehled faktorů

Zahrnuje tyto dílčí faktory:

  1. Čárové kódy (F891),
  2. RFID (F892).

4. IT pro automatickou identifikaci objektů v kontextu podnikového řízení

Faktory IT pro automatickou identifikaci objektů se uplatňují na podnikové úrovni zejména ve skupině úloh Řízení skladů (TGQ200 ).

5. IT pro automatickou identifikaci objektů v kontextu řízení IT

V rámci řízení podnikového IT jsou faktory předmětem následujících skupin úloh, resp. úloh:

  • Na taktické úrovni řízení IT se promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
  • Na operativní úrovni řízení IT se faktory IT pro automatickou identifikaci objektů promítají do skupiny úloh Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ).