Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumenty controllingu
Dokumenty controllingu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ086A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokumenty controllingu - účel dokumentu

Účelem je zajistit nezbytné vstupy pro aktualizace databází controllingu a následně zpracování kalkulací a dalších operací.

2. Obsah dokumentu

Dokumenty controllingu zajišťují výstupy standardně realizovaných kalkulací a současně vstupy do příslušných databází, k nim zejména patří:

  1. Kalkulace – plánová, průběžná, výsledná,
  2. Evidence a rozbory vnitropodnikových zakázek,
  3. Souhrnný operativní plán zakázek.