Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Pro service desk se musí zajistit kvalitní služby a provoz
Pro service desk se musí zajistit kvalitní služby a provoz
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S733
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Jak zefektivnit provoz service desku a rychlost řešení požadavků, včetně zpětné odezvy uživatelům?
  2. Jak service desk zavede kvalitní dokumentaci svého provozu jako podkladu pro další rozvoj IT služeb?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Řízení externího service-desku (U734A ),
  • Řízení interního service-desku (U734B ).
3. Doporučení, praktiky
  • Kvalitní dokumentace service desku je významným podkladem pro řízení rozvoje celé informatiky a proto musí být její kvalitě věnována maximální pozornost,
  • Rychlé a kvalitní odpovědi a reakce service desku na dotazy a požadavky uživatelů je významným momentem pro udržování jejich iniciativy v IT,
  • Pro řízení a provoz service desku je účelné využívat softwarové nástroje a aplikace specializované pro tyto účely