Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se příprava komplexní zakázky v IT firmě
Řeší se příprava komplexní zakázky v IT firmě
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ221
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Stanovská, I., Solitea
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-10-30
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Jak jsou nastavené odpovědnosti obchodu a realizace projektů?
  2. Jak sledovat a evidovat vývoj obchodních příležitostí /případů včetně předpokládaného objemu tržeb/výnosů a nákladů? Rozložení v čase?
  3. Jak promítat odhadované výnosy a náklady do predikce plnění finančního plánu?
  4. Kdy začít alokovat zdroje na potenciální projekt? Jak je řízena alokace?
  5. Jak je řízeno zpracování nabídek – postup, bid manager, kdo odpovídá za co?
  6. Které podklady jsou využívány při přípravě nabídek, existuje nějaký „zásobník“ znovupoužitelných textů a návrhů?
  7. Jak vzniká kalkulace zakázky, kdo se na ní podílí, jak je zpřesňována?
  8. Probíhá GO/NO GO rozhodování? Kdo se účastní, jaká kritéria rozhodují, kdo rozhoduje?
  9. Existují vzory smluv pro typy zakázek? Jsou aktualizovány vzhledem ke změnám legislativy?
2. Řešení v úlohách MBI: