Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Text Mining
Text Mining
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F468
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-09-11
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Text Mining, resp. textová analytika představuje analýzu textových zdrojů a získávání nových informací,
  • Zdroje mohou být velmi různorodé od knižních nebo novinových publikací, přes blogy, pracovních poznámek zaměstnanců, např. o kontaktech se zákazníky, o situaci na trhu apod.
  • Text mining se velmi silně uplatňuje v aplikacích Competitive Intelligence (F481 ),
  • Do určité míry s text mining souvisí i oblast analýzy obsahu, Content Analytics, která rozšiřuje zdroje o fotografie, multimédia, hlas, případně další.
2. Efekty a výhody
  1. Text mining i analýzy obsahu umožňují např. identifikovat významné nebo naopak problémové zákazníky, problémy spojené s dodávanými produkty nebo poskytovanými službami,
  2. Umožňují kvalitně a komplexně vyhodnocovat aktivity konkurence a případná ohrožení konkurencí,
  3. Vyhodnocují a připravují varování související s legislativními změnami,
  4. Vyhodnocují bezpečnostní problémy nebo ohrožení,.
3. Problémy a omezení
  1. Je účelné provést komplexní analýzu dostupných zdrojů nestrukturovaných dat, ale i jejich provázání nebo kombinace se strukturovanými daty, které mohou být předmětem analýzy jinými nástroji.
  2. V souvislostí s dostupností datových zdrojů pro text mining je účelné vyhodnotit jejich technickou i organizační dostupnost a ekonomickou náročnost vzhledem k požadavkům a potenciálním efektům.