Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Revize kompetencí
Revize kompetencí
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D152A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Ježek, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-08-11
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. „Revize kompetencí podniku“ - účel dokumentu
 • Účelem je zajistit pravidelné revize kompetencí pro oblast informační bezpečnosti.
2. Obsah dokumentu:
 • Výkonný výbor bezpečnosti informací specifikuje kompetence potřebné pro provozování ISMS, způsob jejich získání a komunikaci revidovaných potřeb zainteresovaným stranám,
 • Z hlediska rozsahu kompetencí výbor definuje zejména:
  • množinu potřebných kompetencí,
  • kompetence potřebné pro konkrétní role,
  • úroveň znalostí a /nebo zkušeností pro jednotlivé kompetenční úrovně,
  • způsob, jakým je možné kompetence získat.
3. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
4. Vznik dokumentu
 • V úloze: Zavedení ISMS - systému řízení informační bezpečnosti (U160A ).