Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Zápis ze schůzky za účelem revize ISMS
Zápis ze schůzky za účelem revize ISMS
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D151A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Ježek, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-08-11
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Zápis ze schůzky za účelem revize ISMS“ - účel dokumentu
 • Účelem je posoudit aktuální stav informační bezpečnosti, stanovit plán jeho dalšího vývoje a doložit pravidelné revidování ISMS.
2. Obsah dokumentu:
 • Zachycuje rozhodnutí výkonného výboru informační bezpečnosti o směrování ISMS,
 • Dokumentuje rozhodnutí o :
  • změnách podnikové strategie, organizace a dalších dopadech na ISMS,
  • rozsahu, cílech, rolích, zodpovědnostech a alokacích zdrojů ISMS,
  • stavu a ukazatelích potřeb PBI,
 • Kontroluje stav informačních rizik a aktuálnost kontingenčních plánů.
3. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
4. Vznik dokumentu
 • V úloze: Zavedení ISMS - systému řízení informační bezpečnosti (U160A ).